Till samtliga klubbar i Dalarnas golfförbund Kallelse till vårårsmötet som i år äger rum den 29 mars.Efter årsmötet genomför traditionsenligt ett ordförandemöte.   Handlingarna till årsmötet blir enligt stadgarna utskickade senast 14 dagar före mötet.  Tid ...

läs mer