Statuter

Statuter för Hulda Cup
Beslutade 2021-01-26 

 • Hulda Cups styrelse består av en till två kontaktpersoner från varje klubb.
   
 • Hulda Cups vandringspris är ständigt vandrande. Om Hulda Cup mot förmodan skulle läggas ned är det upp till styrelsen att besluta vad som ska ske med vandringspriset och eventuella kontanter. 

Förutom tävlingsvillkoren i dessa statuter genomförs tävlingarna enligt gällande publikationer av: 

 • Regler för golfspel 
 • Spel-och tävlingshandboken 1–3 
 • Kompletterande lokala regler och eventuella kompletterande tävlingsvillkor.
   
 • Hulda Cup är öppet för damer seniorer. Från det år man fyller 22 år.
   
 • HCP +8,0 – 54,0 Spelare med hcp 40,0 och högre får tillgodoräkna sig max hcp 40,0
   
 • Hulda Cup spelas över 18 hål och från röd tee eller motsvarande. Spelformen är matchspel med hcp.
 • Från varje klubb deltar 5 spelare: 1 spelar singel, 2 spelar fyrboll (bästboll) och 2 spelar en greensome. Vinst av match ger 1 poäng och delning ger ½ poäng.

 • Om klubben ej får fullt lag (5 spelare) skickas det antal man får ihop, anmäler det till anordnande klubb och tar därefter kontakt med den klubb man skall möta.

 • Den klubb som lämnat WO får 0 poäng och motståndaren får 1 poäng. Den eller de spelare som fått WO tillåts spela, men då utom tävlan.
   
 • Sista dag för anmälan till tävlingen ska vara anordnande klubb tillhanda senast klockan 13.00 torsdag och startlistan skickas ut senast fredag klockan 15.00.

 • Första start är önskvärt mellan klockan 10-12.00. Speldag är lördag eller söndag.

 • Startavgiften är 20 kronor plus gällande tävlingsgreenfee för Dalarnas golfdistrikt. Tävlingsgreenfee för fullvärdiga medlemmar i dalaklubb. Övriga betalar ordinarie greenfee.

 • Anordnande klubb mejlar resultaten till övriga klubbars kontaktpersoner.

 • Avbruten tävling pga. ospelbara förhållanden t.ex. väder spelas inte någon annan dag och inga poäng utdelas.
 • Vid inställd tävling pga. ospelbara förhållanden ges möjlighet att byta med annan klubb före anmälningstidens utgång alternativt kan nytt datum erbjudas.
   
 • Finalen – Om särspel skulle behövas för att utse vinnande klubb fortsätter 1 spelare från respektive klubb att spela hål för hål till någon vinner. Matchspel med hcp.

 • Höstmötet hålls av vinnande lag där utvärdering och ett preliminärt spelprogram tas fram till följande år.
 • Vårmötet. Vinnande klubb i samarbete med DGF damkommittéansvarig anordnar och inbjuder till vårmötet.