Just nu finns det inga aktuella utbildningar. Har du behov, kontakta ULD.

Utbildningskommittén

Ansvarar för samverkan med RF-SISU.

Vår utbildningskommitté består av samtliga aktiva domarutbildade under ledning av vår ULD.

Uppdraget är:

  • Verka för ökad regelkunskap, golfvett, etik och moral genom att utbilda och fortbilda distriktsdomare med målet minst en domarutbildad per klubb
  • utbilda och fortbilda tävlingsledare
  • Granska klubbarnas lokala regler
  • Ge råd i frågor som rör regler, handicap och golfvett
  • Vid behov sammankalla distriktets regel- och handicapkommitté
  • Ge råd vid nybörjarutbildning
  • Verka för utvidgat samarbete med RF-SISU Dalarna
  • Utbilda ledare för barn och ungdom
  • Vid behov, hjälpa klubbar och kommittéer med utbildning.

Du når ULD från vår kontaktsida.

Allt du behöver veta om golfutbildning finns samlat på SGF:s sida om utbildning.

HEM