Kallelse till vårårsmöte i DGF 2024

Publicerad: 2024-02-10

Till samtliga klubbar i Dalarnas Golfförbund

Kallelse till vårårsmötet som i år äger rum den 26 mars.

Efter årsmötet genomför vi traditionsenligt ett ordförandemöte.  

Handlingarna till årsmötet blir enligt stadgarna utskickade senast 14 dagar före mötet. 

Rätt att inge förslag (motion) att behandlas av GDF-möte tillkommer inom distriktet röstberättigad klubb samt röstberättigad medlem i sådan klubb. Förslag från röstberättigad medlem insändes genom vederbörande klubb tillsammans med klubbens yttrande över förslaget. Motion ska vara GDF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. GDF-styrelsen ska till GDF-mötet avge skriftligt yttrande över motionen.

Tid                 Tisdagen den 26 mars kl 18.00, vi inleder med enklare förtäring 17.30

Plats              Scandic Hotel Borlänge

Dagordning  Se bild nedan.

Anmäl er till undertecknad senast 19 mars, glöm inte att meddela ev specialkost. 

Tacksam om ni som inte kan delta meddelar detta


Marlene Sandberg-Andersson

Ordförande Dalarnas golfförbund

070-6429912

Länk till PDF med kallelse och dagordning.

Sök och finn

Följ oss!

Följ oss på sociala medier för nyheter och inspiration.

Relaterade nyheter