DALARNAS GOLFÖRBUND

Organisation

Vårt uppdrag

 • DGF verkar för golfens utveckling i distriktet och är förmedlande organ mellan distriktets klubbar och Svenska Golfförbundet.
 • DGF verkar aktivt som en resurs i samordningsfrågor mellan klubbarna och för att genomföra de uppgifter som klubbarna beslutar om.
 • DGF verkar för att golfspelet i distriktets klubbar skall utövas enligt golfens regel-, golfvetts- och handicappstraditioner. Vidare att människor, oavsett ålder och kön, utvecklas som spelare och ledare efter behov och önskemål, idrottsligt och ur motions- och social synpunkt.
 • DGF verkställer gemensamma uppgifter för distriktets klubbar inom spelet, juniorverksamheten, utbildning och banärenden samt deltar aktivt i nationella och regionala samarbeten.

Organisation

 • Ordförande, kassör, sekreterare och idrottsansvarig bildar AU som handlägger löpande frågor.
 • Juridiska kommittén med adjungerad jurist handlägger bestraffningsärenden.
 • Varje kommitté (bana, idrott, utbildning) planerar sin egen utbildning (även samverkan med andra distrikt) men samordnar med ULD och kassör samt vid behov med RF-SISU.
 • Klubbarna skall vara delaktiga i planeringen och genomförande av verksamheten. Om klubbarna vill kan samverkan ske i klubbkretsar för att korta avstånden och ger fler klubbrepresentanter möjlighet att delta. I klubbkretsar kan alla frågor, även kurser och utbildningar, diskuteras och beredas för beslut på distriktets möten.
 • Till det årliga Golftinget skall alla klubbansvariga inbjudas inklusive klubbarnas ledande anställda (klubbchef, greenkeeper, pro) för att prata golf för hela Dalarna.
 • Samarbete med SGA är naturligt för banansvarig.
 • GIT tillhandahålls för klubbar och distrikt. Samarbete sker med GAF i GIT-frågor.

Ansvarsfördelning

 

Ordförande:

Samordning
Marknadsföring av DGF
Företrädare
Planering

Sekreterare:

Administration
Information – hemsida
Sammankallande Juridiska kommittén

 

Kassör

Ekonomi, statistik
Utmärkelser
RF-SISU bidrag

 

Idrott

Handha golfspelet
Idrottslig ordning (hcp-kommitté)
ERFA-idrott
Regionsamverkan

/Tävling
Planering av tävlingar
Samverkan tävling

/Junior och Elit
Grönt ljus för klubben
Utbildning för ungdomsledare
Ungdomstävlingar
Läger
Talanguppföljning
Utbyte andra distrikt
Ansvar och samverkan golfgymnasium

 

Utbildning

Råd vid nybörjarutbildning
Utbildning – styrelse, ledare
Samordning:
– Utbildningsresurser
– Kurskatalog
Samverkan med RF-SISU
.

.

.

.

.

.

 

 

Bana

Säkerhet
Utbildning
ERFA-bana
FoU uppföljning

/Slopegrupp
Banvärdering
.

.

.

.

.

.

 

Hem