FÖRTROENDEVALDA

Styrelsen

Styrelse, valberedning, juridiska kommittén och revisorer väljs av klubbarnas representanter på höstårsmötet.

Förtroendevalda

Styrelse

info@dalagolf.se

Marlene Sandberg Andersson

Ordförande

Leksands GK
Leder styrelsens arbete.
Ansvarar för damkommittén

Madeleine Dolleris

Ledamot

Samuelsdals GK
Ansvarsområde:
Utbildning och domare

Karin Sandström

Ledamot

Dalsjö GK
Ansvarsområde:
Juniorverksamheten

Lasse Johansson

Vice ordförande

Gagnefs GK
TK
Ansvarig tävlingskommittén

Anders Malmqvist

Kassör

Dalsjö GK
Ansvarsområde:
Förbundets räkenskaper

PO Dahlström

Ledamot

Hagge GK
BKO
Ansvarig bana

Förtroendevalda

Valberedning

Lennart Hjelm

Ordförande

Idrefjällens GK
Sammankallande

Håkan Glimåker

Ledamot

Samuelsdals GK

Peter Nilsson

Ledamot

Dalsjö GK

Förtroendevalda

Revisorer

Kjell Nyström

Revisor

Dalsjö GK

Ingalill Svedmyr Johansson

Revisorssuppleant

Idrefjällens GK