Bankommittén

Uppdrag

• Samordna erfarenhetsutbyte i banfrågor för ansvariga i distriktets klubbar
• Verka för ökat engagemang i klubbarna för miljöfrågor som berör skötsel av banor
• Delta i regional samverkan med bankommittéer i andra distrikt
• Genomföra ERFA-träffar för distriktets klubbar
• Vara rådgivande i utbytet av tjänster mellan klubbarna
• Vara rådgivande vid nya projekt

Planering banvärdering 2023-2032

HEM