I samband med prisutdelningen vid årets final informerade Kenneth och Lars om framtiden för Dalagolfen 50+
Från och med denna säsong avslutar sittande ”styrgrupp” sina uppdrag för Dalagolfen 50+
Ny tävlingssamordnare och styrgrupp eftersöks.

Vi gratulerar 2023-års Dalagolfare:
A-klassen: Stefan Krantz, Hagge GK
B-klassen: Lars Holst, Leksands GK
Klubb: Hagge GK

Resultat 2023 – färdigspelad

Uppdaterat 2023-09-14

Kvalificering till final: klubb – färdigspelad

De klubbar som har resultat från tre deltävlingar och minst fem individuella spelare kvalificerade för finalen.

Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Summa Final Totalt
Hagge GK 37 9 49 20 66 28 94
Snöå GK 22 32 32 13 67 63 130
Dalsjö GK 14 63 24 34 72 90 162
Falun-Borlänge GK 56 60 0 0 162 23 185
Säters GK 75 0 13 40 128 60 188
Samuelsdals GK 85 91 0 68 244 86 330
Avesta GK 29 157 99 0 285
Rättviks GK 21 36 0 0 0
Gagnefs GK 45 0 0 0 0
Mora GK 51 24 0 0 0
Leksands GK 0 0 16 0 0
Hedemora GK 0 0 0 0 0

Statuter

Dalagolfen 50+ Statuter 2023 Utgåva 7 2023-02-27
Förutom tävlingsvillkoren i statuterna genomförs tävlingarna enligt gällande publikationer av:

• Regler för golfspel
• Spel-och tävlingshandboken 1-3
• Kompletterande lokala regler och eventuella kompletterande tävlingsvillkor.

Tävlingsvillkor
Rätt att delta: Medlemmar från golfklubb ansluten till Dalarnas Golfförbund. Damer och Herrar – från det år spelaren fyller 50år.

Anmälan: Tävlingen öppnas för anmälan 30 dagar före startdatum. Max 130 deltagare. Urval vid överanmälan: anmälningsordning.

Gruppindelning: Norra och Södra gruppen. Klubbar fördelas geografiskt.

Grupptillhörighet för klubbar som arrangerar en deltävling:

Norra gruppen: Mora GK, Rättvik GK, Snöå GK. Leksand GK

Södra gruppen: Säters GK, Hagge GK, Samuelsdals GK. Avesta GK Finalen: Spelas på Falun-Borlänge GK, Aspeboda den 13/9 2023

Grupptillhörighet för klubbar som ej arrangerar en deltävling
Norra gruppen: Furudals-Bruks GK, Idrefjällens GK, Malungs GK, Sälenfjällens GK,

Tällbergsbyarnas GK, Gagnef GK, och Älvdalens GK.
Södra gruppen: Hedemora GK, Falun-Borlänge GK, Dalsjö GK

Anmälningsavgift: 60Kr/person. Varav 40kr går till priser i deltävling. Överskottet 20 kr/deltagare ska arrangören betala in till DGF. Dessa går till prisbordet i finalen.

Arrangerande klubbar betalar 500:- före säsongstart till DGF. Dessa går till prisbordet i finalen.
Dalarnas Golfförbund: Bankgiro: 544-4831
Märk betalningen med Dalagolfen 50+, datum och arrangörsklubbens namn.

Meddela ansvarig, (Kenneth Ilbäcks), för Dalagolfen 50+ hur mkt. pengar som betalas in till DGF.

Tävlingsgreenfee: 250:- enligt beslut vid Golftinget i Tällberg 2022.
Gruppspelet: Fyra deltävlingar spelas per grupp. Deltävlingarna spelas i par, en från Norra gruppen och en från Södra gruppen, samma dag. Deltagare spelar i den grupp man tillhör.

Priser vid deltävling.

Presentkort delas ut av den arrangerande klubben. Presentkorten kan vara till klubbens shop, restaurang, greenfeecheck eller till något annat företag, förslagsvis ICA , Coop eller något bensinföretag. Det åligger den arrangerande klubben att avgöra vad som är lämpligast.

När deltävlingen är lottad vet man hur många presentkort som ska delas ut.
Summan på presentkorten framgår av ”Prismall deltävling” ,
Kan inte pristagare vara på plats är det OK med ombud, eller också delas priset ut på nästa tävling.
I sista hand postar styrgruppen presentkortet till vinnaren.
Prismallen för deltävling gäller inte finalen.

Man får under inga omständigheter lämna ut kontanta medel. Se Spel och Tävlingshandboken 2022. Kap.3 Amatörregler 3-1 och 3-4.

Kvalificering till final individuellt: Finalen består av 60 spelare i klass-A och 60 spelare i klass-B +eventuell delning i resp. klass.

1. Alla som spelar samtliga fyra deltävlingar är direktkvalificerade att spela finalen.

2. Resterande platser i A och B-klass tilldelas de spelare som har de 2 bästa resultaten av 4 deltävlingar. Placeringssiffra gäller i deltävlingarna.

Finalspel: Arrangeras enligt turordningslista. 2023-09-13 i Falun Borlänge GK, Aspeboda . Tävlingsdagar: Onsdag i första hand.

Klassindelning: A Klass: Hcp +8,0 – 21,0, B Klass: Hcp 21,1 – 54,0
Klassbyte: Du spelar alltid i den klass du tillhör enl. ditt Hcp 21,0= A-klass, 21,1 =B-klass.

Oavsett vilken klass du spelat deltävlingarna i, det kan vara olika, och fått placeringssiffra så avgör ditt aktuella Hcp i vilken klass som du spelar finalen i. (Du kan alltså spela 4 deltävlingar i B-klass, men spela finalen i A-klass, eller tvärt om !!)

Spelform: Slaggolf (+5) 18 hål med handicap.
Tee: Herrar: gul tee eller motsvarande. Damer: röd tee eller motsvarande.

Damer 70+: får välja från vilken av orange eller röd tee hon vill spela tävlingen. På de banor där orange tee inte finns gäller spel från röd tee.
Herrar 70+: får välja från vilken av röd eller gul tee han vill spela tävlingen.
Alla deltävlingar och final måste spelas från den valda tee i första deltävlingen (damer, där så är möjligt).

Resultatlista i deltävling – prisfördelning – Vid lika resultat i deltävling: alla klasser sker särskiljning med 1. spelhandicapmetoden 2.matematiska metoden.

Klubbs resultat i gruppspelet – Vid varje deltävling summeras klubbens 5 bästa spelares placeringssiffror oavsett klass.
Summan av klubbens tre bästa resultat från de fyra deltävlingarna utgör klubbens sammanlagda resultat från deltävlingarna.

Kvalificering till final, klubb – De klubbar som har minst fem spelare i final och har resultat från tre deltävlingar.

Årets Dalaklubb blir den klubb som har de tre bästa placeringarna i deltävlingarna + placeringen i finalen. Vid lika resultat vinner den klubb som har det bästa resultatet i finalen.

Individuella Resultat: Resultaten redovisas efter varje tävling på Min Golf. Det sammanlagda resultatet redovisas med några dagars fördröjning på DGF:s hemsida: dalagolf.se/dalagolfen.

Årets Dalagolfare A- och B- klassen – blir de spelare som vinner finalen. Vid lika resultat efter finalspelet: A- och B-klass sker särskiljning med 1. spelhandicapmetoden 2.matematiska metoden.

Presentkort till de 10 bästa i A och B klassen samt inteckning i vandringspokal för segrarna. Segrarna erhåller även en mindre pokal.

Presentkorten kan vara till arrangerande klubbens shop, restaurang, greenfeecheck, eller till något annat företag, förslagsvis ICA, COOP eller något bensinföretag. Det åligger arrangören av finalen att avgöra vad som är lämpligast.

Värdet på presentkorten beräknas enligt mall för ekonomisk redovisning. Kan inte pristagare vara på plats är det OK att ha ett ombud.

Vandringspris individuellt erövras efter tre inteckningar. Nytt pris sätts upp av Dalagolfen och DGF.

Vandringspris klubb – Erövras efter tre inteckningar. Nytt pris sätts upp av Dalagolfen 50+

Dalagolfen 50+ Styrgruppen

Spelprogram (färdigspelat)

Norra gruppen

2023-05-31 Rättvik
2023-06-14 Mora
2023-08-09 Snöå
2023-08-23 Leksand

Final

2023-09-13 Falun-Borlänge GK

Södra gruppen

2023-05-31 Avesta
2023-06-14 Hagge
2023-08-09 Samuelsdal
2023-08-23 Säter

Final

2023-09-13 Falun-Borlänge GK

Turordning finalspelet

2022 Avesta
2023 Falun-Borlänge
2024 Mora
2025 Hagge
2026 Leksand
2027 Säter
2028 Gagnef
2029 Rättvik
2030 Snöå

Styrgruppen Dalagolfen 50+

Kenneth Ilbäcks

Snöå GK
Sammankallande

Ansvarar för:
Resultat deltävlingar
Finalen i samråd med arrangerande klubb/Inbjudan

Hans-Erik Karis

Mora GK

Ansvarar för:
Resultat deltävlingar

Lars Nordström

Hagge GK

Ansvarar för:
Resultat lagtävlingen
Facebook-gruppen

Kontaktpersoner klubbarna

Avesta Stig Bryggare 070-3239828 stig@bryggare.nu
Dalsjö Sune Hellgren 070-2101067 sune.hellgren@hotmail.se
Falun-Borlänge Jan-Olof Linderyd 070-6203485 Jan-olof.lindenryd@telia.com
Falun-Borlänge Bertil Jonasson 070-6614290 amb.jonasson@telia.com
Gagnef Lars-Göran Wikström 070-5566647 lg.wikstrom@outlook.com
Hagge Lars Nordström 070-2989521 lars.nordstrom@telia.com
Leksand Lars Holst 070-3636890 lars.c.holst@telia.com
Mora Hans-Erik Karis 070-4184998 hans.karis@hotmail.com
Rättvik Ulf Haak 072-2510151 ulf.haak@pellasgarden.se
Samuelsdal Björn Ristner 070-5252002 b.ristner@telia.com
Samuelsdal Dan Lundstedt 070-8994785 dan.lundstedt@hotmail.com
Snöå Kenneth Ilbäcks 070-4535269 kenneth_ilbacks@hotmail.com
Säter Jan-Olov Morelius 076-9498003 jo.morelius44@gmail.com

Årets Dalagolfare

Vandringspris

För att erövra vandringspriset krävs tre inteckningar.
Nytt pris sätts upp av Dalagolfen 50+
Gäller både klubb och individuellt.

Inividuellt A-klass

2023

Stefan Krantz

Hagge GK

2022

Lars-Åke Grönqvist

Dalsjö GK

2021

Lars Andersson

Gagnefs GK

2019

Lars-Åke Grönqvist

Dalsjö GK

2018

Arne Dahlström

Gagnefs GK

2017

Jonas Danielsson

Mora GK

2016

Hans Peterson

Hagge GK

2015

Kjell Redhe

Snöå GK

2014

Bengt Hanses

Leksands GK

2012

Göran Norman

Säters GK

Inividuellt B-klass

2023

Lars Holst

Leksands GK

2022

Sten Eriksson

Säters GK

2021

Elisabeth Nilsson

FBGK

2019

Elisabeth Nilsson

FBGK

2018

Sten Eriksson

Säters GK

2017

Lennart Lindqvist

Rättviks GK

2016

Margareta Liss Backman

Leksands GK

2015

Kurt Göstasson

Hagge GK

2014

Jan Olov Hellberg

Hagge GK

2012

Lars Göran Wikström

Gagnefs GK

Klubb

2023

Hagge GK

2022

Falun-Borlänge GK

2021

Snöå GK

2019

Hagge GK

2018

Gagnefs GK