Information om fortsatt arbete med GEO Vi har under 2022 haft några genomgångar om vad det innebär att gå med i Svenska golfförbundets miljösatsning GEO On Course Sverige.  Som vi har försökt informera om så är det en en process som är tänkt att utmynna i en bättre...

läs mer