Geocertifiering

Publicerad: 2023-02-05

Information om fortsatt arbete med GEO

Vi har under 2022 haft några genomgångar om vad det innebär att gå med i Svenska golfförbundets miljösatsning GEO On Course Sverige. 

Som vi har försökt informera om så är det en en process som är tänkt att utmynna i en bättre miljö och rykte för våra golfklubbar. Samtidigt finns det ekonomiska fördelar att vinna på ett bra miljöarbete. Dalarnas golfförbund försöker stötta arbetet genom i första hand information / utbildning och samordning mellan klubbarna. 

Vi har nu kommit till ett läge där vi riktar oss till de klubbar som är beredda att gå vidare. Vill ni klubbar ha stöttning från DGF så vill vi ha kontaktuppgifterna till en person i varje klubb som kommer att driva projektet.

Det är också möjligt att registrera sin klubb på getoncourse.golf utan krav eller kostnader för att få en inblick hur det är upplagt och driva det på egen hand.

Vi planerar att få igång en samverkansgrupp till i början på mars så det är bra om vi kan få kontaktuppgifterna under februari. 

Anmäl era kontaktpersoner till P-O Dahlström Banansvarig DGF 076-1414013 po.dahlstrom@telia.se

Mer info på golf.se

Sök och finn

Följ oss!

Följ oss på sociala medier för nyheter och inspiration.

Relaterade nyheter