Höstårsmöte 2023

TBD

Samling 17:30 Val av styrelse, valberedning, revisorer och juridiska kommittén. Fastställande av verksamhetsplan och budget. Efter årsmötet blir det ordförandemöte.