Vårårsmöte 2023

Scandic Hotel Stationsgatan 21, Borlänge

Årsmöteshandlingar publiceras senare. Efter årsmötet hålls Ordförandemöte. Dagordning    

Förbundsmöte SGF

Stockholm

Plats: TBD Vårårsmötet utser representant som utöver DGF´s ordförande deltar.

Styrelsemöte 2023:6

TBD

Färdigställande av verksamhetsplan, budget inför höstårsmöte

Höstårsmöte 2023

TBD

Samling 17:30 Val av styrelse, valberedning, revisorer och juridiska kommittén. Fastställande av verksamhetsplan och budget. Efter årsmötet blir det ordförandemöte.