Vårårsmöte 2023

Scandic Hotel Stationsgatan 21, Borlänge, Sverige

Årsmöteshandlingar publiceras senare. Efter årsmötet hålls Ordförandemöte. Dagordning    

Styrelsemöte 2023:6

TBD

Färdigställande av verksamhetsplan, budget inför höstårsmöte